Zaburzenia afektywne dwubiegunowe – ChAD

Zaburzenia afektywne dwubiegunowe charakteryzują się złożonym przebiegiem i różnorodnością objawów, które są źródłem cierpienia chorej osoby. Afektywna – ponieważ objawem są nawracające wahania nastroju. Dwubiegunowa – ponieważ występują dwa odmienne fazy zaburzenia nastroju, fazy maniakalne oraz fazy depresyjne. Objawiają się w postaci podwyższenia nastroju, wzmożonej energii i aktywności, a następnie obniżenia nastroju pod postacią łagodnego, umiarkowanego lub ciężkiego nasilenia objawów depresji. Symptomy choroby często pojawiają się nagle i szybko narastają, utrzymując się minimum 2 tygodnie.

Zwraca się uwagę, że zaburzenia afektywne dwubiegunowe (ChAD) mogą wystąpić w każdej grupie wiekowej, a najczęściej diagnozuje się je u osób w wieku 20-30 lat. Najnowsze badania wskazują, że ChAD w ok. 50% zdeterminowana jest genetycznie. Do pozostałych czynników ryzyka zalicza się predyspozycje osobowościowe, wystąpienie sytuacji silnie stresowej w ciągu życia oraz nieprawidłowości działania układu nerwowego i hormonalnego.

Zaburzenia afektywne dwubiegunowe związane są ze szczególnym ryzykiem pojawienia się prób samobójczych. Szacuje się, że ok. 30% pacjentów w przebiegu choroby skutecznie odbiera sobie życie. Dlatego też w leczeniu ChAD konieczne jest stosowanie farmakoterapii, w tym użycie leków stabilizujących nastrój. Zrobić to może nasz psychiatra w Centrum Pomocy Psychologiczno-Terapeutycznej. Jednocześnie niezbędne jest również wsparcie psychologiczne i psychoterapeutyczne, mające na celu łagodzenie objawów choroby i naukę wcześniejszego wykrywania symptomów stanów manii lub depresji. Psycholodzy i psychoterapeuci Centrum Wsparcia mają odpowiednie przeszkolenie aby pomóc w tym zakresie.