Warsztaty profilaktyczne

W ramach projektów realizowanych we współpracy z wieloma samorządami, przeprowadziliśmy już kilka tysięcy warsztatów profilaktycznych na terenach szkół. Specjalizujemy się w tematyce: wspomagania zdrowia psychicznego, profilaktyki uzależnień
(w tym uzależnień behawioralnych), zapobiegania przemocy, integrowania grup rówieśniczych oraz przeciwdziałania hejtowi, nietolerancji i dyskryminacji. Jesteśmy także w stanie przygotować warsztaty, które koncentrują się na innych, istotnych z punktu widzenia klasy/szkoły zagadnieniach.

Warsztaty prowadzą:

ŻANETA RACHWANIEC

Prezeska Zarządu Fundacji Po Skrzydła, psycholożka, psychoterapeutka

ANNA JAMRÓZ

Psycholożka,  psychoterapeutka

VICTORIA WITT

Psycholożka dorosłych, młodzieży,

specjalistka ds. diagnozy psychologicznej

Kontakt
Prosimy o uzupełnienie poniższego formularza.