Psycholog – terapie Chełm Śląski

Terapia indywidualna to jedna z najpopularniejszych form terapii psychologicznej. Polega ona na spotkaniach pacjenta z psychoterapeutą, w trakcie których omawiane są problemy i trudności, z jakimi pacjent boryka się na co dzień. Terapia indywidualna jest wskazana w sytuacjach, gdy dostrzega się u siebie problemy utrudniające codzienne funkcjonowanie, chce się uporać z ciążącymi nawykami, odczuwa się potrzebę lepszego poznania siebie lub gdy intuicja podpowiada, że potrzebne jest wsparcie. Dzięki terapii indywidualnej pacjent może poznać mechanizmy swojego zachowania, zrozumieć źródło swoich problemów i nauczyć się radzić sobie z nimi w sposób konstruktywny.

Terapia małżeńska jest skierowana do par, które borykają się z problemami w swoim związku. Celem terapii jest poprawa jakości relacji między partnerami poprzez omówienie i rozwiązanie problemów, które ich dzielą. Terapia małżeńska pomaga parze porozumieć się ze sobą, zrozumieć swoje potrzeby i uczucia oraz nauczyć się radzić sobie z konfliktami w sposób konstruktywny.

Terapia uzależnień jest skierowana do osób borykających się z problemem uzależnienia od substancji psychoaktywnych lub zachowań, które mają charakter uzależniający. Celem terapii jest pomóc osobie uzależnionej przezwyciężyć swój problem i nauczyć się radzić sobie z nim w sposób konstruktywny. Terapia dzieci i młodzieży jest skierowana do dzieci i młodzieży borykających się z problemami emocjonalnymi lub zachowawczymi. Celem terapii jest pomóc dziecku lub młodzieży poradzić sobie z trudnościami, jakie napotykają na swojej drodze oraz nauczyć ich radzenia sobie z emocjami w sposób konstruktywny. Terapia pedagogiczna jest skierowana do dzieci i młodzieży, które borykają się z trudnościami w nauce. Celem terapii jest pomóc dziecku lub młodzieży zrozumieć materiał szkolny oraz nauczyć ich efektywnych technik nauki. Terapia pedagogiczna składa się z indywidualnych spotkań z terapeutą oraz różnych technik, takich jak zabawy dydaktyczne. Psychiatria dla dorosłych jest specjalizacją medyczną, która zajmuje się diagnozowaniem i leczeniem zaburzeń psychicznych u dorosłych. W odróżnieniu od psychologii, psychiatria opiera się na leczeniu farmakologicznym oraz terapii psychologicznej, ale także zajmuje się przeprowadzaniem różnych testów diagnostycznych, które pozwalają na dokładne zdiagnozowanie problemów pacjenta. W klinice Po Skrzydła oferujemy szeroki wachlarz usług terapeutycznych, zarówno dla osób dorosłych, jak i dzieci i młodzieży. Nasze doświadczone zespoły specjalistów składają się z psychologów, psychiatrów i terapeutów, którzy są gotowi pomóc każdej osobie, która zdecyduje się skorzystać z naszych usług.

Zapraszamy do kontaktu i umówienia się na wizytę w naszej klinice Po Skrzydła popularnej wśród mieszkańców Chełmu Śląskiego. Wierzymy, że nasze podejście oparte na holistycznym spojrzeniu na pacjenta i dostosowaniu terapii do indywidualnych potrzeb każdej osoby przyczyni się do poprawy jakości życia naszych.

Umów wizytę
Prosimy o uzupełnienie poniższego formularza. Skontaktujemy się z Państwem w celu uzgodnienia terminu wizyty.