Psycholog – terapie Oświęcim

 

Terapia indywidualna to jedna z najpopularniejszych form terapii psychologicznych. W trakcie spotkań z doświadczonym psychoterapeutą pacjent może zwrócić uwagę na swoje myśli, uczucia i zachowania, a także nauczysz się radzić sobie z trudnościami. Warto podjąć terapię indywidualną, gdy dostrzegasz u samego siebie problem utrudniający codzienne funkcjonowanie, gdy chcesz uporać się z ciążącymi nawykami, gdy czujesz potrzebę lepszego poznania siebie, a także gdy intuicja podpowiada Ci, że jest Ci potrzebne wsparcie.

Terapia małżeńska to proces terapeutyczny, w którym małżonkowie uczą się rozwiązywać problemy w ich związku. W trakcie terapii małżeńskiej para może nauczyć się bardziej skutecznej komunikacji, rozwiązywania konfliktów i zrozumienia potrzeb drugiej osoby. Warto podjąć terapię małżeńską, gdy związki zaczynają się rozpadać, gdy para przeżywa kryzys lub gdy chce poprawić jakość swojego związku.

Terapia uzależnień to forma terapii psychologicznej, która pomaga osobom zmagającym się z różnymi uzależnieniami, takimi jak alkoholizm, narkomania czy uzależnienie od hazardu. W trakcie terapii uzależnień pacjent uczy się radzić sobie z pokusami, zmieniać myślenie i nawyki, a także nauczyć się strategii radzenia sobie z trudnościami emocjonalnymi. Warto podjąć terapię uzależnień, gdy uzależnienie zaczyna negatywnie wpływać na życie codzienne, a także gdy osoba uzależniona ma trudności z samodzielnym poradzeniem sobie z problemem.

Terapia dzieci i młodzieży to forma terapii psychologicznej, która pomaga dzieciom i młodzieży w radzeniu sobie z emocjami, problemami w szkole i relacjami z rówieśnikami. W trakcie terapii dzieci i młodzieży, psycholog pracuje z dzieckiem lub młodzieżą, aby pomóc im zrozumieć swoje uczucia i zachowania, a także nauczyć się skutecznych strategii radzenia sobie z trudnościami. Warto podjąć terapię dzieci i młodzieży, gdy dziecko lub młodzież ma trudności z radzeniem sobie z emocjami, gdy nie radzi sobie w szkole lub gdy ma problemy z relacjami z rówieśnikami.

Terapia pedagogiczna to forma terapii psychologicznej, która pomaga nauczycielom w radzeniu sobie z trudnościami w pracy z uczniami. W trakcie terapii pedagogicznej, psycholog może pomóc nauczycielom zrozumieć, jak lepiej poradzić sobie z uczniami, którzy mają trudności w nauce lub zachowaniu, a także nauczyć ich skutecznych strategii radzenia sobie z trudnościami emocjonalnymi. Warto podjąć terapię pedagogiczną, gdy nauczyciel ma trudności z radzeniem sobie z trudnymi uczniami lub potrzebuje pomocy w rozwiązywaniu problemów w pracy z uczniami.

Psychiatria dla dorosłych to specjalność medyczna, która zajmuje się diagnozowaniem i leczeniem chorób psychicznych u dorosłych, takich jak depresja, zaburzenia lękowe, schizofrenia i choroby afektywne dwubiegunowe. W trakcie terapii psychiatrii pacjent otrzymuje leki i może uczestniczyć w terapii psychologicznej. Warto skonsultować się z psychiatrą, gdy choroba psychiczna negatywnie wpływa na życie codzienne i nie można poradzić sobie samemu.

Klinika Po Skrzydła oferuje profesjonalną pomoc psychologiczną i psychoterapeutyczną, w tym terapię indywidualną, terapię małżeńską, terapię uzależnień, terapię dzieci i młodzieży, terapię pedagogiczną i psychiatrię dla dorosłych. Nasza klinika składa się z doświadczonych i wykwalifikowanych specjalistów, którzy pomagają pacjentom radzić sobie z trudnościami emocjonalnymi, relacyjnymi i życiowymi. Zachęcamy do kontaktu i umówienia się na wizytę w naszej klinice, która jest popularna wśród mieszkańców Oświęcimia i okolic. Naszym celem jest pomóc naszym pacjentom na drodze do zdrowia emocjonalnego i lepszego życia.

Umów wizytę
Prosimy o uzupełnienie poniższego formularza. Skontaktujemy się z Państwem w celu uzgodnienia terminu wizyty.