FUNDACJA PO SKRZYDŁA

O fundacji

Fundacja Po Skrzydła została założona w 2018 roku i od tego czasu aktywnie realizuje swoją misję, którą są przede wszystkim działania na rzecz zdrowia psychicznego. Od samego początku realizujemy projekty społeczne i aktywnie współpracujemy z wieloma samorządami i instytucjami, wśród których wymienić można m.in.: …

Sprawozdania Finansowe