Bezpłatne wsparcie psychologiczne dla uchodźców z Ukrainy

Bezpłatne wsparcie psychologiczne dla uchodźców z Ukrainy

Bezpłatna pomoc psychologiczna w ramach projektu “Kryzysowy dyżur – Specjalistyczne wsparcie psychologiczne dla uchodźców z Ukrainy”

SFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW NARODOWEGO INSTYTUTU WOLNOŚCI
CENTRUM ROZWOJU SPOŁECZEŃSTWA OBYWATELSKIEGO

W RAMACH RZĄDOWEGO PROGRAMU ROZWOJU ORGANIZACJI OBYWATELSKICH NA LATA 2018-2030