O Fundacji

O Fundacji Po Skrzydła

Fundacja Po Skrzydła została założona w 2018 roku i od tego czasu aktywnie realizuje swoją misję, którą są przede wszystkim działania na rzecz zdrowia psychicznego.

Od samego początku realizujemy projekty społeczne i aktywnie współpracujemy z wieloma samorządami i instytucjami, wśród których wymienić można m.in.: Sosnowiec, Katowice, Rybnik, Jastrzębie Zdrój, Wodzisław Śląski, Tychy, Częstochowę, a także Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej, Miejski Ośrodek Polityki Społecznej w Sosnowcu, Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie czy Uniwersytet Humanistycznospołeczny SWPS.

Zrealizowaliśmy wiele działań na rzecz lokalnych środowisk, o których możecie Państwo przeczytać TUTAJ.

W 2021 Fundacja Po Skrzydła stała się przedsiębiorstwem społecznym, co znaczy, że przynajmniej połowa naszych pracowników wywodzi się z grup narażonych na wykluczenie społeczne.
W kwietniu 2021, odpowiadając na liczne potrzeby działań w obszarze zdrowia psychicznego, uruchomiliśmy Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej – Poradnię Zdrowia Psychicznego, gdzie zatrudniamy szerokie grono specjalistów (psychologów, psychologów dziecięcych, psychoterapeutów, seksuologa, lekarza psychiatrę), specjalizujących się w działaniach na rzecz poprawy dobrostanu w zakresie zdrowia psychicznego oraz podnoszenia świadomości społeczeństwa dotyczącej chorób i zaburzeń psychicznych.
Obecny skład Zarządu Fundacji to Żaneta Rachwaniec, pełniąca od 2018 roku funkcję Prezeski.