Polityka prywatności

Polityka prywatności serwisu www.poskrzydla.pl

  1. Informacje ogólne

Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych przekazanych przez Użytkowników w związku z korzystaniem przez nich usług Fundacji Po Skrzydła w Sosnowcu poprzez Serwis.

  1. Administratorem danych osobowych zawartych w serwisie jest

Fundacja Po Skrzydła – Centrum Wsparcia Psychologiczno-Terapeutycznego z siedzibą w Sosnowcu, ul. Krzywa 2, 41-200 Sosnowcu.

  1. W trosce o bezpieczeństwo powierzonych nam danych opracowaliśmy wewnętrzne procedury i zalecenia, które mają zapobiec udostępnieniu danych osobom nieupoważnionym. Kontrolujemy ich wykonywanie i stale sprawdzamy ich zgodność z odpowiednimi aktami prawnymi – ustawą o ochronie danych osobowych, ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną, a także wszelkiego rodzaju aktach wykonawczych i aktach prawa wspólnotowego.
  2. Dane Osobowe przetwarzane są na podstawie zgody wyrażanej przez Użytkownika oraz w przypadkach, w których przepisy prawa upoważniają Administratora do przetwarzania danych osobowych na podstawie przepisów prawa lub w celu realizacji zawartej pomiędzy stronami umowy.
  3. Serwis realizuje funkcje pozyskiwania informacji o użytkownikach i ich zachowaniach w następujący sposób: a) poprzez dobrowolnie wprowadzone w formularzach informacje. b) poprzez gromadzenie plików “cookies”.
  4. Serwis zbiera informacje dobrowolnie podane przez użytkownika.
  5. Dane podane w formularzu są przetwarzane w celu wynikającym z funkcji konkretnego formularza.
  6. Dane osobowe pozostawione w serwisie nie zostaną sprzedane ani udostępnione osobom trzecim, zgodnie z przepisami Ustawy o ochronie danych osobowych.
  7. Do danych zawartych w formularzu przysługuje wgląd osobie fizycznej, która je tam umieściła. Osoba ta ma również praw do modyfikacji i zaprzestania przetwarzania swoich danych w dowolnym momencie.
  8. Zastrzegamy sobie prawo do zmiany w polityce ochrony prywatności serwisu, na które może wpłynąć rozwój technologii internetowej, ewentualne zmiany prawa w zakresie ochrony danych osobowych oraz rozwój naszego serwisu internetowego. O wszelkich zmianach będziemy informować w sposób widoczny i zrozumiały.

11.W razie wątpliwości co któregokolwiek z zapisów niniejszej polityki prywatności jesteśmy do dyspozycji – nasze dane znaleźć można w zakładce – KONTAKT.

 

 

Pobierz

Zasadach przetwarzania danych osobowych

Pobierz

Wycofanie zgody na przetwarzanie danych osobowych

Pobierz

INFORMACJE O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH Pozyskiwanie darowizn

Pobierz

INFORMACJE O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH
Udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach wykonywanej działalności leczniczej

Pobierz

INFORMACJE O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH
Udzielanie pomocy psychologiczno - terapeutycznej