Psycholog – terapie Olkusz

Terapia indywidualna to jedna z najczęściej stosowanych form psychoterapii, w której pacjent spotyka się z psychoterapeutą w celu rozwiązania swoich problemów emocjonalnych, behawioralnych lub poznawczych. W trakcie terapii pacjent uczy się radzenia sobie ze swoimi problemami, poznaje swoje silne strony oraz rozwija zdolność do podejmowania decyzji.

Terapia małżeńska to forma terapii, która skupia się na rozwiązywaniu problemów między partnerami lub w rodzinie. Celem terapii jest poprawa komunikacji, zrozumienie potrzeb drugiej osoby oraz poprawa relacji. Terapia uzależnień to proces leczenia osób uzależnionych od substancji psychoaktywnych lub zachowań uzależniających. Terapia dzieci i młodzieży skupia się na pracy z dziećmi i młodzieżą, którzy doświadczają problemów emocjonalnych lub zachowawczych. Terapia pedagogiczna jest skierowana do nauczycieli, którzy chcą poprawić swoje umiejętności wychowawcze i nauczyć się radzenia sobie z problemami uczniów. Psychiatria dla dorosłych zajmuje się diagnostyką i leczeniem zaburzeń psychicznych u dorosłych.

Jednym z miejsc, w których można skorzystać z różnych form terapii, jest klinika Po Skrzydła. To miejsce, w którym pacjenci mogą liczyć na profesjonalną opiekę psychologiczną i psychiatryczną. Klinika oferuje między innymi terapię indywidualną, terapię par i rodzin, terapię uzależnień oraz terapię dzieci i młodzieży. Pacjenci mogą również skorzystać z terapii psychologicznej oraz psychiatrii dla dorosłych. Klinika Po Skrzydła to miejsce, w którym każdy pacjent może liczyć na wsparcie i pomoc w rozwiązaniu swoich problemów emocjonalnych czy behawioralnych.

Umów wizytę
Prosimy o uzupełnienie poniższego formularza. Skontaktujemy się z Państwem w celu uzgodnienia terminu wizyty.