Terapia pedagogiczna

Terapia pedagogiczna (reedukacja, zajęcia korekcyjno-kompensacyjne) to świadome i celowe oddziaływanie na dziecko, które wykazuje pewne nieprawidłowości w rozwoju psychomotorycznym i społecznym w zakresie motywacji, emocji, zdobywania i opanowywania wiedzy, a także integracji i współżycia socjalnego.

Dzięki specjalistycznej pomocy, dziecku może zostać przywrócona zdolność do rozwoju umysłowego, który wpasowuje się w normatyw społeczny. Nowoczesne metody terapii umożliwiają wszechstronny rozwój dziecka oraz budowanie poprawnych nawyków i metod zdobywania wiedzy. Umiejętności te są przydatne nie tylko w nauce, ale także w życiu pozaszkolnym. 

 

Potrzeba przeprowadzania zajęć korekcyjno-kompensacyjnych zalecana jest w szczególności dzieciom, które uzyskały orzeczenie o konieczności kształcenia specjalnego. Najczęściej są to jednostki, które wykazują się:

  • wadami wymowy
  • niepełnosprawnością intelektualną/ ruchową
  • trudnościami z czytaniem/ pisaniem/ ortografią
  • niedostosowaniem społecznym

 

Odpowiednio przeprowadzona terapia pedagogiczna ma na celu:

  • stymulowanie ogólnego rozwoju dziecka pod kątem umysłowym, psychicznym, emocjonalnym oraz poznawczym,
  • zwiększenie wiary dziecka we własne możliwości,
  • wzrost motywacji do pracy,
  • wypracowanie prawidłowego podejścia do obowiązków szkolnych,
  • sprawniejsze przyswajanie wiedzy na danym etapie edukacyjnym.

 

Podczas spotkań w ramach terapii pedagogicznej szczególną uwagę przywiązuje się do pracy z dzieckiem nad jego percepcją słuchową, wzrokową, koordynacją wzrokowo-ruchową, pamięcią wzrokową i słuchową, koncentracją uwagi oraz sprawnością ruchową.

Umów wizytę
Prosimy o uzupełnienie poniższego formularza. Skontaktujemy się z Państwem w celu uzgodnienia terminu wizyty.