Terapia par i rodzin

Terapia dla par i rodzin jest zalecana w przypadku, gdy członkom rodziny lub pary jest ciężko się komunikować ze sobą, kiedy dochodzi do częstych kłótni i nieporozumień, które mogą mieć na nich destrukcyjny wpływ. System rodzinny jest układem, w którym żyje człowiek, a jego zachowanie bezpośrednio wpływa na odczucia i zachowanie innych członków tego systemu. Warto zadbać o prawidłowe funkcjonowanie tego układu.

Metody i schematy pracy są indywidualnie dostosowane do potrzeb i problemów zgłaszanych przez pary i rodziny. Zadaniem specjalisty jest wykrycie problemu i źródła kryzysu, założenia określonego celu konsultacji psychoterapeutycznych wspólnie z pacjentem.

W przypadku tej terapii pacjentem jest cała rodzina lub para. Członkowie rodziny lub pary są zapraszani na serię spotkań, gdzie wspólnie z psychoterapeutą uczą się:

  • wyznaczać granice w relacji,
  • określać swoje role,
  • określać normy zachowania i postępowania w określonych sytuacjach.

Terapia par daje możliwość partnerom poprawienia jakości relacji i komunikacji, znalezienia porozumienia, wykrycia problemów i uratowania swojego związku.

Umów wizytę
Prosimy o uzupełnienie poniższego formularza. Skontaktujemy się z Państwem w celu uzgodnienia terminu wizyty.