Viktoria Witt

VIKTORIA WITT

Specjalizacja: Psychologia kliniczna, Psychiatria dzieci i młodzieży

O mnie

Witam Cię bardzo serdecznie. Napiszę kilka słów o sobie, abyś mógł/mogła lepiej mnie poznać 🙂

Z wykształcenia jestem psychologiem. Ukończyłam studia na Wydziale Nauk Społecznych Uniwersytetu Śląskiego. W czasie studiów odbyłam praktyki w Centrum Zdrowia Psychicznego FENIKS na Oddziale Dziennym Zaburzeń Nerwicowych oraz w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Rudach, gdzie pracowałam terapeutycznie z trudną młodzieżą. Odbyłam roczny staż zawodowy na Oddziale Dziennym Rehabilitacji Psychiatrycznej ośrodka PSYCH-MED w Gliwicach. Pracowałam tam głównie z pacjentami z diagnozą schizofrenii, jak również z osobami cierpiącymi na depresję, zaburzenia afektywne dwubiegunowe, czy zaburzenia osobowości. Ponadto, przeprowadzam również interwencję kryzysową oraz prowadzę wykłady profilaktyczne. Interesuję się nie tylko psychologią stosowaną, ale również badawczą. Uczestniczyłam w licznych badaniach naukowych prowadzonych przez specjalistów z Uniwersytetu Śląskiego oraz Uniwersytetu SWPS. Prowadziłam także warsztaty naukowe, które dotyczyły zjawiska dyskryminacji, nietolerancji oraz odrzucenia wśród dzieci i młodzieży. Obecnie prowadzę badania naukowe w obszarze schizofrenii, zaburzeń urojeniowych oraz afektywnych wraz z doktorami Uniwersytetu Śląskiego, oraz należę do koła naukowego psychologii ewolucyjnej Uniwersytetu SWPS. Praca psychologa daje mi ogromną satysfakcję, dlatego stale dokształcam się i rozwijam, uczestnicząc w konferencjach naukowych oraz szkoleniach.

Pomagam radzić sobie z:

Edukacja:

Opinie o mnie

Previous slide
Next slide