Samoocena – źródło cierpienia lub zasób w życiu człowieka

Samoocena to jedna z wielu struktur psychicznych, która wpływa na nasze życie i sposób określania siebie w odniesieniu do społeczeństwa. Jest też często postrzegana jako pozytywna lub negatywna postawa wobec własnej osoby. Inaczej samoocena może być również określana mianem poczucia własnej wartości, które jest względnie stałe i nie zmiania się pod wpływem pojedynczych wydarzeń. Na rozwój samooceny składa się wiele czynników, w tym zarówno biologicznych, jak i psychologicznych i środowiskowych. W zależności od tego, jaki dana osoba posiada temperament, cechy osobowości, jakich spotyka ludzi na swojej drodze, jakie słyszy oceny na swój temat, jak wygląda sytuacja zdrowotna możemy obserwować różny poziom samooceny. Jednocześnie to właśnie samoocena wpływa na satysfakcję i umiejętność nawiązywania relacji społecznych, przeżywania siebie samego, radzenia sobie ze stresem i chorobą.  

Poziom samooceny każdego człowieka przejawia się w codziennym funkcjonowaniu człowieka – w jego zachowaniu, pojawiających się emocjach, myślach oraz przekonaniach na temat siebie i otaczającego świata. Tym samym samoocena łączy się z poziomem optymizmu i pesymizmu, co może determinować pojawienie się objawów, np. zaburzeń nastroju. Szczególnie dotyczy to osób niską samooceną, którzy przez to gorzej oceniają swoje zasoby, możliwości, a także odczuwają niższą satysfakcję z życia. Osoby o wyższej samoocenie mają większą zdolność pokonania trudności, a badania wskazują również na jest to jeden z czynników, który ułatwia proces radzenia sobie przy wsparciu innych ludzi.  

Samoocena kształtuje się w dużym stopniu na podstawie porównania z innymi ludźmi, gdzie jednocześnie może być to źródłem cierpienia i pojawienia się negatywnych przekonań na swój temat. Wraz z rozwojem nowych technologii i częstotliwości korzystania z nich przez młodsze osoby obserwujemy kształtowanie się samooceny i poczucia własnej wartości na podstawie porównań z innymi osobami w mediach społecznościowych. Należy jednak pamiętać, że każdy człowiek jest inny. Choć niska samoocena może wydawać się problemem z którym nie trzeba iść do psychoterapeuty, to zachęcamy do sięgania po pomoc. Terapeuci w Centrum Wsparcia zapraszają, zawsze warto polepszać komfort swojego życia.