Terapia par – kiedy i dla kogo?

Czasami w bliskiej relacji pojawia się napięcie prowadzące do problemów zaburzających równowagę w życiu dwojga ludzi, a ich dotychczasowe sposoby radzenia sobie zawodzą. Pary decydują się na terapię, będąc na różnym etapie tworzenia bliskiej relacji, chcą wsparcia w przezwyciężeniu konfliktów i występującego – często długotrwałego kryzysu. Oprócz tego terapia par jest szansą na przeanalizowanie reakcji emocjonalnych każdej z osób, wypracowanie psychicznej autonomii w związku z drugą osobą, a także przepracowanie trudnych doświadczeń i wspólne wypracowanie dojrzałych, opartych na zaufaniu i bezpieczeństwie wzorców zachowań.  

Jednymi z najczęstszych powodów, dla których pary decydują się na podjęcie terapii są trudności w komunikacji, wystąpienie zaburzeń seksualnych u jednej z osób w parze lub brak satysfakcji seksualnej partnerów, poczucie osamotnienia, liczne konflikty, wystąpienie kryzysu w związku spowodowanego, np. zdradą lub wystąpieniem choroby w rodzinie. Poza tym u osób rozpoczynających terapię par obserwuje się ogólne obniżenie satysfakcji ze związku, problemy z bliskością partnerów lub nierozwiązane wcześniejsze konflikty rodzinne. Jednocześnie pary mogą zostać skierowane na terapię, np. przez innego specjalistę, który zauważy, że pojawiające się problemy w diadzie mogą mieć znaczący wpływ na funkcjonowanie obecnego w związku dziecka.  

Celem i oczekiwanymi rezultatami współpracy pary z terapeutą jest wypracowanie skutecznych metod radzenia sobie z konfliktami i lepszej pod względem jakościowym komunikacji. Ponadto dzięki rozwojowi empatii u partnerów i wzmacnianiu umiejętności wyrażania emocji i przeżyć możliwe jest odzyskanie harmonii w związku. Należy jednak pamiętać, że przebieg terapii i jej rezultaty zależne są od współpracy partnerów między sobą i z osobą specjalisty. W Centrum Wsparcia Psychologiczno-Terapeutycznego proponujemy parze: psychoterapię par, psychoterapię całego systemu rodzinnego, czy terapię seksuologiczną. Jeśli zachodzi taka potrzeba możemy także pracować indywidualnie z każdym z pary.