Rola wsparcia bliskich osób w kryzysie psychicznym

Kryzys psychiczny dla wielu osób jest sytuacją trudną w przeżyciu, która wymaga wykorzystania wielu zasobów do poradzenia sobie z nim. Ze względu na nagły sposób pojawienia się objawów choroby psychicznej, może dojść do zachwiania równowagi zarówno osoby, której bezpośrednio to dotyczy, jak i całego systemu rodzinnego. W przebiegu zaburzeń psychicznych mogą pojawiać się trudności w obiektywnej ocenie rzeczywistości, poczuciu niezależności lub dokonywania wyborów. Ponadto osoba cierpiąca z powodu zaburzeń psychicznych, ze względu na panujące w społeczeństwie przekonania i stereotypy, może prezentować trudności w akceptacji samego siebie oraz brak świadomości własnych możliwości i ograniczeń. Co więcej, choroba psychiczna może znacznie upośledzić zdolność nawiązywania nowych relacji lub podtrzymania tych dotychczasowych, a także zniekształca perspektywę przyszłości.  

W związku z tym, jak wiele obszarów życia może ulec zmianie lub załamaniu w wyniku wystąpienia kryzysu psychicznego zwraca się szczególnie uwagę na rolę zasobów, jakie posiada człowiek. Takie zasoby, jak np. status ekonomiczny, dostęp do profesjonalnej służby zdrowia, itp. mogą przyczynić się do szybszego powrotu do równowagi i zdrowia. Jednak jedną z najważniejszych ról w procesie zdrowienia jest wsparcie społeczne. Często to bliskie osoby są pierwszymi, którzy mogą zauważyć pierwsze symptomy choroby, a także zwrócić uwagę na konieczność podjęcia leczenia. Ponadto członkowie rodziny i/lub przyjaciele są często źródłem informacji o aktualnym stanie zdrowia, pośrednicząc między pacjentem, a lekarzem, psychologiem lub pracownikiem socjalnym.  

Ze względu na złożony proces zdrowienia i konieczność wielotorowego oddziaływania na pojawiające się objawy zaburzeń psychicznych to właśnie osoby bliskie pełnią ważną w nim rolę. Ważne jest adekwatne reagowanie do potrzeb osoby będącej w kryzysie psychicznym oraz okazywanie wsparcia psychologicznego. Takie wsparcie powinno być wolne od oceny drugiej osoby. Pomocne jest aktywne słuchanie i okazanie naszej gotowości do wsparcia. Należy unikać stosowania rad, porównań do sytuacji życiowej innych osób oraz bagatelizowania problemów, które zgłasza osoba w kryzysie psychicznym. Jeśli jednak choroba bliskiej nam osoby, przytłacza albo powoduje duży dyskomfort, to znak że trzeba sięgnąć po pomoc. W Centrum Wsparcia w takim przypadku proponujemy psychoterapię systemową która dedykowana jest dla par i rodzin w różnych konfiguracjach. Można też skorzystać z psychoterapii indywidualnej dla poszczególnych członków rodziny.