Specjalizacja: psychologia kliniczna, psychiatria dzieci i młodzieży

mgr Viktoria Witt

Potrzebujesz wsparcia?

Witam Cię bardzo serdecznie. Napiszę kilka słów o sobie, abyś mógł/mogła lepiej mnie poznać 🙂

Z wykształcenia jestem psychologiem. Ukończyłam studia na Wydziale Nauk Społecznych Uniwersytetu Śląskiego. W czasie studiów odbyłam praktyki w Centrum Zdrowia Psychicznego FENIKS na Oddziale Dziennym Zaburzeń Nerwicowych oraz w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Rudach, gdzie pracowałam terapeutycznie z trudną młodzieżą. Odbyłam roczny staż zawodowy na Oddziale Dziennym Rehabilitacji Psychiatrycznej ośrodka PSYCH-MED w Gliwicach. Pracowałam tam głównie z pacjentami z diagnozą schizofrenii, jak również z osobami cierpiącymi na depresję, zaburzenia afektywne dwubiegunowe, czy zaburzenia osobowości. Ponadto, przeprowadzam również interwencję kryzysową oraz prowadzę wykłady profilaktyczne. Interesuję się nie tylko psychologią stosowaną, ale również badawczą. Uczestniczyłam w licznych badaniach naukowych prowadzonych przez specjalistów z Uniwersytetu Śląskiego oraz Uniwersytetu SWPS. Prowadziłam także warsztaty naukowe, które dotyczyły zjawiska dyskryminacji, nietolerancji oraz odrzucenia wśród dzieci i młodzieży. Obecnie prowadzę badania naukowe w obszarze schizofrenii, zaburzeń urojeniowych oraz afektywnych wraz z doktorami Uniwersytetu Śląskiego, oraz należę do koła naukowego psychologii ewolucyjnej Uniwersytetu SWPS. Praca psychologa daje mi ogromną satysfakcję, dlatego stale dokształcam się i rozwijam, uczestnicząc w konferencjach naukowych oraz szkoleniach.

Pomagam radzić sobie z:

 • zaburzeniami lękowymi
 • zaburzeniami emocjonalnymi
 • depresją
 • zaburzeniami nastroju
 • stresem
 • kryzysem emocjonalnym
 • zaburzeniami osobowości
 • nerwicą
 • zaburzeniami psychosomatycznymi

Edukacja:

 • Uniwersytet Śląski
 • Uniwersytet SWPS

Nasza misja

Naszą misją są przede wszystkim działania na rzecz poprawy zdrowia psychicznego oraz edukacja w tym obszarze

Podnosimy świadomość ludzi w zakresie dbania o zdrowie psychiczne i holistyczny rozwój, angażujemy się w działania społeczne na poziomie lokalnym i ponadlokalnym związane z szeroko pojętym dobrostanem. Rozumiemy, że żaden człowiek nie stanowi samotnej wyspy, ale funkcjonuje w otoczeniu społecznym, dlatego działamy systemowo zachęcając do

partycypacji w procesie budowania odporności psychicznej całe rodziny i środowiska społeczne. Wierzymy, że zdrowie psychiczne jest kluczowe dla funkcjonowania ludzi w różnych obszarach ich aktywności. Zachęcamy do zaangażowania się w nasze działania!