Specjalizacja: psychoterapia

mgr Sylwia Wacławik

Potrzebujesz wsparcia?

Jestem psychologiem, socjologiem oraz certyfikowanym specjalistą psychoterapii uzależnień (certyfikat Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych nr 1627). Prowadzę psychoterapię uzależnień i współuzależnienia oraz syndromu DDA w nurcie terapii strategiczno- strukturalnej.

W nurcie tym przyjmuje się, że u podstaw trudności osoby w kontakcie z daną substancją psychoaktywną lub z zachowaniem leżą psychologiczne mechanizmy uzależnienia. Terapia zmierza do zdiagnozowania i powstrzymania tych mechanizmów. W konsekwencji prowadzi to do zaprzestania lub zmniejszenia ilości używanych środków psychoaktywnych (lub zachowań). Terapia uzależnień polega także na praktycznej nauce umiejętności zdrowego radzenia sobie z napięciem emocjonalnym i problemami życiowymi, po to, aby przyjmowanie substancji lub stosowanie zachowań nałogowych nie było potrzebne. Cel pracy (pełna abstynencja lub redukcja szkód) jest ustalany indywidualnie z Pacjentem.

W pracy z osobami współuzależnionymi i Dorosłymi Dziećmi z Rodzin Dysfunkcyjnych bardzo cenię sobie podejście terapii schematów. Natomiast niezależnie od tego z jakimi trudnościami przychodzi do mnie Człowiek, uważam, że najważniejszym elementem terapii jest nawiązanie autentycznej i głębokiej relacji terapeutycznej. Uczę się tej zdolności w procesie własnej terapii i poprzez superwizję.

Ukończyłam studia magisterskie w Uniwersytecie Śląskim w Katowicach w ramach Międzywydziałowych Indywidualnych Studiów Humanistycznych. Uzyskałam tytuły magistra psychologii w 2011 roku i socjologii w 2013 roku. Ukończyłam również studia doktoranckie w zakresie psychologii w Uniwersytecie Śląskim w Katowicach w 2015 roku. Odkąd zaczęłam w ogóle myśleć o swojej drodze zawodowej chciałam być psychoterapeutą. Rozpoczęłam szkolenie w tym kierunku i pracę z pacjentami w 2014 roku. Pierwsze szlify zawodowe jako terapeuta zdobywałam w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Terapii Uzależnień i Współuzależnienia w Siemianowicach Śląskich, następnie pracowałam w Zakładzie Karnym w Kłodzku w oddziale terapeutycznym dla skazanych uzależnionych od narkotyków. W 2019 roku zdecydowałam się wrócić do Aglomeracji Śląskiej. Na co dzień pracuję w Areszcie Śledczym w Sosnowcu.

Posiadam doświadczenie w pracy z osobami dorosłymi nadużywającymi i uzależnionymi od substancji psychoaktywnych (alkoholu, narkotyków, leków) oraz od zachowań nałogowych (hazard, zachowania seksoholiczne, internet, pracoholizm). Pomagam również rodzinom osób uzależnionych w poradzeniu sobie z współuzależnieniem lub syndromem Dorosłego Dziecka z Rodziny Alkoholowej. Podnoszę swoje kompetencje uczestnicząc w szkoleniach i konferencjach. Swoją pracę poddaję superwizji.

Kocham psychoterapię i wierzę w jej skuteczność przede wszystkim ze względu na osobiste doświadczenie. Sama za pomocą terapii uczyłam się (i uczę nadal) radzić sobie z trudnymi emocjami i doświadczeniami, kontrolować mojego krytyka wewnętrznego, kochać siebie i w zdrowy sposób kochać innych. Dzięki pracy nad sobą dziś jestem zdecydowanie bardziej szczęśliwą i świadomą siebie osobą. Aktualnie pracuję we własnej terapii w nurcie Gestalt i podejście to wykorzystuję w swojej praktyce.

Prywatnie
Urodziłam się w 1987 r w Oświęcimiu, aktualnie mieszkam w Katowicach i pracuję w Sosnowcu. Słucham jazzu i rocka, uwielbiam muzykę symfoniczną, balet i dobre kino. Szczególnie Quentina Tarantino. Cenię sobie abstrakcyjne poczucie humoru w stylu Monty Pythona. Lubię ćwiczyć z Ewą Chodakowską i śpiewać w samochodzie. Bardzo dużo czytam, zwłaszcza literatury psychologicznej i fantastyki.
Zapraszam do kontaktu

Pomagam radzić sobie z:

 • osobom uzależnionym
 • osobom współuzależnionym
 • osobom z syndromem DDA
 • dorosłym Dzieciom z Rodzin Dysfunkcyjnych

Edukacja:

 • Międzywydziałowe Indywidualne Studia Humanistyczne: mgr psychologii,
  mgr socjologii – Uniwersytet Śląski
 •  Studia doktoranckie z zakresu psychologii – Uniwersytet Śląski
 •  Szkoła Psychoterapii Uzależnień – Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
  (certyfikat PARPA nr 1627)
 •  Szkoła Psychoterapeutów – Instytut terapii Gestalt w Krakowie

Nasza misja

Naszą misją są przede wszystkim działania na rzecz poprawy zdrowia psychicznego oraz edukacja w tym obszarze

Podnosimy świadomość ludzi w zakresie dbania o zdrowie psychiczne i holistyczny rozwój, angażujemy się w działania społeczne na poziomie lokalnym i ponadlokalnym związane z szeroko pojętym dobrostanem. Rozumiemy, że żaden człowiek nie stanowi samotnej wyspy, ale funkcjonuje w otoczeniu społecznym, dlatego działamy systemowo zachęcając do

partycypacji w procesie budowania odporności psychicznej całe rodziny i środowiska społeczne. Wierzymy, że zdrowie psychiczne jest kluczowe dla funkcjonowania ludzi w różnych obszarach ich aktywności. Zachęcamy do zaangażowania się w nasze działania!