Specjalizacja: psychiatra dorosłych

mgr Klaudia Kapłon-Szmida

Potrzebujesz wsparcia?

Mam na imię Klaudia i z wykształcenia jestem psychologiem klinicznym, Psychoterapeutą Gestalt w trakcie certyfikacji, a także Terapeutą Integracji Sensorycznej. Swoje dotychczasowe kompetencje zdobywałam szkoląc się między innymi w zakresie Stosowanej Analizy Zachowania, Treningu Umiejętności Społecznych a także Alternatywnych Metod Komunikacji.

Specjalizuję się w pracy z dziećmi w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym, a także z młodzieżą. W trakcie swojej praktyki zawodowej, pracowałam z dziećmi z zaburzeniami rozwoju (m.in. w spektrum autyzmu), zaburzeniami lękowymi, po przebytej traumie, a także z dziećmi wykazującymi zachowania autodestrukcyjne. Doświadczenie zdobywałam pracując w Przedszkolu Terapeutycznym, gdzie prowadziłam zajęcia rewalidacyjne, zajęcia Wczesnego Wspomagania Rozwoju oraz terapię grupową dla dzieci z autyzmem. W minionym roku pracowałam w Szkole Integracyjnej, gdzie miałam okazję zapoznać się z problemami współczesnych nastolatków i na podstawie odbytych szkoleń i na poszerzanej na bieżąco wiedzy, wypracować skuteczne metody radzenia sobie z trudnymi emocjami.

W swojej pracy wychodzę z założenia, że szczególnie istotna jest empatia i zrozumienie w relacji z pacjentem. W terapii wykorzystuję całą zdobytą wiedzę, tworząc indywidualny plan działania, a ponadto staram się podążać za potrzebami swoich podopiecznych i pomagać im zrozumieć samych siebie, swoich bliskich oraz radzić sobie w relacjach rówieśniczych. Prywatnie jestem miłośniczką literatury, czasem rysuję do szuflady i wraz z mężem opiekuję się dwójką kotów.

Pomagam radzić sobie z:

 • niskie poczucie własnej wartości
 • zaburzenia w relacjach międzyludzkich
 • zaburzenia lękowe
 • fobia społeczna
 • zaburzenia nastroju
 • kryzys życiowy
 • depresja
 • kryzys emocjonalny
 • lęki
 • stres
 • zaburzenie obsesyjno-kompulsyjne

Edukacja:

 • Wyższa Szkoła Humanitas w Sosnowcu

Nasza misja

Naszą misją są przede wszystkim działania na rzecz poprawy zdrowia psychicznego oraz edukacja w tym obszarze

Podnosimy świadomość ludzi w zakresie dbania o zdrowie psychiczne i holistyczny rozwój, angażujemy się w działania społeczne na poziomie lokalnym i ponadlokalnym związane z szeroko pojętym dobrostanem. Rozumiemy, że żaden człowiek nie stanowi samotnej wyspy, ale funkcjonuje w otoczeniu społecznym, dlatego działamy systemowo zachęcając do

partycypacji w procesie budowania odporności psychicznej całe rodziny i środowiska społeczne. Wierzymy, że zdrowie psychiczne jest kluczowe dla funkcjonowania ludzi w różnych obszarach ich aktywności. Zachęcamy do zaangażowania się w nasze działania!