Specjalizacja: psychoterapia, psychologia kliniczna, psychologia kobiet, psychologia kryzysu, psychologia seniorów, psychologia społeczna

mgr Edyta Filec

Potrzebujesz wsparcia?

Witam Państwa bardzo serdecznie.

Jestem psychologiem o specjalności klinicznej, terapeutą oraz trenerem umiejętności społecznych. Ukończyłam psychologię kliniczną na Uniwersytecie SWPS w Katowicach, a także studia podyplomowe z Psychologii Transportu na tym Uniwersytecie.
Jestem w trakcie 4- letniej Szkoły Terapii Poznawczo – Behawioralnej na Uniwersytecie SWPS
Doświadczenie zawodowe zdobywałam m.in.w Ośrodku Interwencji Kryzysowej w Katowicach, na Oddziale Onkologii Katowickiego Centrum Onkologii, a także realizując projekt wsparcia i pomocy psychologicznej osobom w wieku senioralnym, osobom z niepełnosprawnościami, ze schorzeniami neurodegeneracyjnymi.
W swojej praktyce zajmuję się również treningami funkcji poznawczych oraz treningami umiejętności społecznych
(treningami radzenia sobie ze stresem, z trudnymi emocjami, treningami asertywności).
Moim celem jest ciągły rozwój, w ramach którego odbywam wiele szkoleń, uczestniczę w warsztatach,
a także poddaję swoją pracę terapeutyczną systematycznej superwizji.
Obecnie przygotowuję się do certyfikowanego szkolenia w zakresie terapii poznawczo-behawioralnej.
W swojej pracy staram się dobierać metody i narzędzia dopasowane indywidualnie do potrzeb klienta opierając się na technikach Terapii Poznawczo-Behawioralnej, Racjonalnej Terapii Zachowań, Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach, Terapii Akceptacji i Zaangażowania.
W swojej pracy opieram się na poszanowaniu indywidualności, samostanowieniu i sprawczości klienta, bazując przy tym na Jego zasobach, umiejętnościach i kompetencjach, a wszystko to w duchu psychologii pozytywnej i holistycznym podejściu do klienta.
Szczególną wagę przykładam do budowania dobrej relacji z klientem opartej na empatii, zaufaniu, poczuciu bezpieczeństwa i autentyczności.

Pomagam radzić sobie z:

 • zaburzenia nastroju
 • bezsenność
 • kryzys w związku
 • stres
 • choroba afektywna dwubiegunowa
 • zaburzenia koncentracji
 • depresja
 • zaburzenia osobowości
 • problemy wychowawcze
 • zaburzenia w relacjach międzyludzkich
 • kryzys życiowy
 • kryzys zawodowy
 • zaburzenia lękowe
 • zespół stresu pourazowego
 • borderline
 • zaburzenia emocjonalne
 • niskie poczucie własnej wartości
 • zaburzenia psychiczne
 • fobie
 • lęki
 • fobia społeczna
 • nerwica
 • nerwica natręctw
 • zaburzenia psychosomatyczne
 • kryzys emocjonalny
 • dda – dorosłe dzieci alkoholików

Edukacja:

 • Psychologia na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach
 •  Terapia Skoncentrowana na Rozwiązaniach poziom 1 w CTSR
 •  4 – letni Kurs Psychoterapii Poznawczo-Behawioralnej
  w Akademii Motywacji i Edukacji (2021-obecnie)

Nasza misja

Naszą misją są przede wszystkim działania na rzecz poprawy zdrowia psychicznego oraz edukacja w tym obszarze

Podnosimy świadomość ludzi w zakresie dbania o zdrowie psychiczne i holistyczny rozwój, angażujemy się w działania społeczne na poziomie lokalnym i ponadlokalnym związane z szeroko pojętym dobrostanem. Rozumiemy, że żaden człowiek nie stanowi samotnej wyspy, ale funkcjonuje w otoczeniu społecznym, dlatego działamy systemowo zachęcając do

partycypacji w procesie budowania odporności psychicznej całe rodziny i środowiska społeczne. Wierzymy, że zdrowie psychiczne jest kluczowe dla funkcjonowania ludzi w różnych obszarach ich aktywności. Zachęcamy do zaangażowania się w nasze działania!