Specjalizacja: psychoterapia uzależnień

mgr Daniel Nurzyński

Potrzebujesz wsparcia?

Ukończyłem Uniwersytet śląski w Katowicach – pedagogikę specjajalną ze specjalnością resocjalizacja. Ponadto jestem absolwentem Uniwersytetu SWPS w Katowicach z kierunku terapii uzalenień.

Pracuję jako terapeuta uzależnień z osobami dorosłymi oraz młodzieżą od 15 roku życia.

Ponadto pomagam osobom zmagającym się z borderline oraz depresją.

Doświadczenie zawodowe zdobywałem podczas pracy w Ośrodku Pomocy Psychologicznej w Ustroniu. Pracowałem z pacjentami uzależnionymi, z lękiem, depresją i borderline.

Poza pracą interesuje mnie poezja, fotografika, żeglarstwo i nurkowanie swobodne.

Doświadczenie zdobywał w różnych zawodach

Aktywnie działam i dokształcam się w obszarze terapii uzależnień. Piszę programy 12 kroków radzenia sobie z uzależnieniem oraz działam we wspólnocie anonimowych narkomanów.

Motto, którym się kieruje brzmi: „Trzeźwienie to jest czas spełniania swoich marzeń”.

Pomagam radzić sobie z:

  • uzależnieniem
  •  kryzysem emocjonalnym
  •  borderline
  •  depresją

Edukacja:

  • Uniwersytet Śląski
  • Uniwersytet SWPS

Nasza misja

Naszą misją są przede wszystkim działania na rzecz poprawy zdrowia psychicznego oraz edukacja w tym obszarze

Podnosimy świadomość ludzi w zakresie dbania o zdrowie psychiczne i holistyczny rozwój, angażujemy się w działania społeczne na poziomie lokalnym i ponadlokalnym związane z szeroko pojętym dobrostanem. Rozumiemy, że żaden człowiek nie stanowi samotnej wyspy, ale funkcjonuje w otoczeniu społecznym, dlatego działamy systemowo zachęcając do

partycypacji w procesie budowania odporności psychicznej całe rodziny i środowiska społeczne. Wierzymy, że zdrowie psychiczne jest kluczowe dla funkcjonowania ludzi w różnych obszarach ich aktywności. Zachęcamy do zaangażowania się w nasze działania!