Specjalizacja: psychiatra dorosłych

lek. Marta Bielówka

Potrzebujesz wsparcia?

Jestem absolwentką Wydziału Lekarskiego Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach.
Po studiach na kierunku lekarskim odbyłam roczny staż podyplomowy, a następnie rozpoczęłam szkolenie specjalizacyjne w Oddziale Psychiatrii Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego nr 4 w Bytomiu.

Dodatkowo prowadzę zajęcia z psychiatrii oraz biologicznych podstaw zachowania dla studentów i słuchaczy uczelni wyższych.

W swojej pracy zawodowej staram się indywidualnie podchodzić do każdego pacjenta z zaangażowaniem i troską. Stale poszerzam swoją wiedzę i kompetencje w trakcie kursów specjalizacyjnych i konferencji.

Pomagam radzić sobie z:

  • zaburzeniami lękowymi
  • zaburzeniami emocjonalnymi
  • depresją
  • zaburzeniami nastroju
  • stresem
  • kryzysem emocjonalnym
  • zaburzeniami osobowości
  • nerwicą
  • zaburzeniami psychosomatycznymi

Edukacja:

  • Śląski Uniwersytet Medyczny

Nasza misja

Naszą misją są przede wszystkim działania na rzecz poprawy zdrowia psychicznego oraz edukacja w tym obszarze

Podnosimy świadomość ludzi w zakresie dbania o zdrowie psychiczne i holistyczny rozwój, angażujemy się w działania społeczne na poziomie lokalnym i ponadlokalnym związane z szeroko pojętym dobrostanem. Rozumiemy, że żaden człowiek nie stanowi samotnej wyspy, ale funkcjonuje w otoczeniu społecznym, dlatego działamy systemowo zachęcając do

partycypacji w procesie budowania odporności psychicznej całe rodziny i środowiska społeczne. Wierzymy, że zdrowie psychiczne jest kluczowe dla funkcjonowania ludzi w różnych obszarach ich aktywności. Zachęcamy do zaangażowania się w nasze działania!