Specjalizacja: psychiatra

lek. Beata Wawrzak-Mucha

Potrzebujesz wsparcia?

Absolwentka Wydziału Lekarskiego Śląskiej Akademii Medycznej w Katowicach i studiów podyplomowych Prawo w Ochronie Zdrowia. Tytuł specjalisty psychiatry uzyskała w 2009 r. Od 2015 r. jestem biegłym sądowym z zakresu psychiatrii. Od 2002 roku udziela pomocy w Oddziale Dla Psychicznie i Nerwowo Chorych w Czeladzi, gdzie pełni funkcję z-cy kierownika oddziału.

Przyjmuje również pacjentów ambulatoryjnie w ramach PZP. Stale poszerza swoją wiedzę, biorąc udział w konferencjach naukowych.

Zajmuje się diagnostyką i leczeniem chorób psychicznych oraz zaburzeń depresyjnych, lękowych, zaburzeń snu, zespołów otępiennych.

Pomagam radzić sobie z:

  • depresja
  • zaburzenia lękowe
  • bezsenność
  • zaburzenia psychiczne
  • otępienie

Edukacja:

  • Wydział Lekarski Śląskiej Akademii Medycznej w Katowicach
  •  Studia podyplomowe Prawo w Ochronie Zdrowia

Nasza misja

Naszą misją są przede wszystkim działania na rzecz poprawy zdrowia psychicznego oraz edukacja w tym obszarze

Podnosimy świadomość ludzi w zakresie dbania o zdrowie psychiczne i holistyczny rozwój, angażujemy się w działania społeczne na poziomie lokalnym i ponadlokalnym związane z szeroko pojętym dobrostanem. Rozumiemy, że żaden człowiek nie stanowi samotnej wyspy, ale funkcjonuje w otoczeniu społecznym, dlatego działamy systemowo zachęcając do

partycypacji w procesie budowania odporności psychicznej całe rodziny i środowiska społeczne. Wierzymy, że zdrowie psychiczne jest kluczowe dla funkcjonowania ludzi w różnych obszarach ich aktywności. Zachęcamy do zaangażowania się w nasze działania!