Specjalizacja: psychoterapia

Katarzyna Korlaga

Potrzebujesz wsparcia?

Doświadczenie zdobyłam podczas realizowania praktyk zawodowych w szkole podstawowej oraz Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej, z tego względu zapraszam na konsultacje nie tylko osoby dorosłe, ale również dzieci i młodzież. Podnoszę swoje kwalifikacje uczestnicząc w kursach i szkoleniach, które pomogą mi w pracy z pacjentami.

W pracy z pacjentem skupiam się na budowaniu atmosfery akceptacji oraz zaufania. Moim celem jest pomoc pacjentowi/pacjentom w bieżących problemach oraz koncentracja na jak najszybszym znalezieniu rozwiązań tychże problemów. Praca w bezpośrednim kontakcie z pacjentem jest dla mnie niezwykle cenna, gdyż pozwala szybciej dostrzec trudności, ale również zasoby pacjenta oraz skuteczniej uporać się z problemami.

Pomagam radzić sobie z:

 • Problemy natury seksuologicznej
 • Akceptacja własnego ciała
 • Poczucie własnej wartości
 • Kryzysy życiowe/w związku
 • Konflikty rodzinne/partnerskie
 • Nagłe zmiany życiowe
 • Komunikacja interpersonalna 
 • Stres 
 • Lęk

Edukacja:

Kursy i certyfikaty, które posiadam, to m.in.:

 • Racjonalna Terapia Zachowania
 • Techniki CBT w terapii z młodzieżą
 • Pomoc osobom z problemami seksualnymi w nurcie CBT
 • Pomoc osobom LGBT+
 • Diagnoza zaburzeń seksualnych

Nasza misja

Naszą misją są przede wszystkim działania na rzecz poprawy zdrowia psychicznego oraz edukacja w tym obszarze

Podnosimy świadomość ludzi w zakresie dbania o zdrowie psychiczne i holistyczny rozwój, angażujemy się w działania społeczne na poziomie lokalnym i ponadlokalnym związane z szeroko pojętym dobrostanem. Rozumiemy, że żaden człowiek nie stanowi samotnej wyspy, ale funkcjonuje w otoczeniu społecznym, dlatego działamy systemowo zachęcając do

partycypacji w procesie budowania odporności psychicznej całe rodziny i środowiska społeczne. Wierzymy, że zdrowie psychiczne jest kluczowe dla funkcjonowania ludzi w różnych obszarach ich aktywności. Zachęcamy do zaangażowania się w nasze działania!