Rola w zespole: sprzątaczka

Edyta Błaszczak

Dobry duch Fundacji. Dla każdego ma życzliwy uśmiech, codziennie wyczarowuje dobrą atmosferę i dba o porządek w Fundacji, by zarówno Pacjenci, jak i Pracownicy czuli się w niej dobrze. Lubi swoją pracę, a poza nią interesuje ją tradycyjna medycyna chińska, filozofia życia w równowadze oraz wpływ roślin (w szczególności ziół) na zdrowie człowieka.

Nasza misja

Naszą misją są przede wszystkim działania na rzecz poprawy zdrowia psychicznego oraz edukacja w tym obszarze

Podnosimy świadomość ludzi w zakresie dbania o zdrowie psychiczne i holistyczny rozwój, angażujemy się w działania społeczne na poziomie lokalnym i ponadlokalnym związane z szeroko pojętym dobrostanem. Rozumiemy, że żaden człowiek nie stanowi samotnej wyspy, ale funkcjonuje w otoczeniu społecznym, dlatego działamy systemowo zachęcając do

partycypacji w procesie budowania odporności psychicznej całe rodziny i środowiska społeczne. Wierzymy, że zdrowie psychiczne jest kluczowe dla funkcjonowania ludzi w różnych obszarach ich aktywności. Zachęcamy do zaangażowania się w nasze działania!