Rola w zespole: wiceprezeska zarządu

Beata Rachwaniec

W Fundacji pełni przede wszystkim funkcje administracyjne. Prywatnie mam dwóch córek oraz babcia Matyldy i Juliana. Wolny czas najchętniej spędzam w ogrodzie oraz na zabawach ze swoimi wnukami. Gdyby tylko ma możliwość ucieka w ukochane Pieniny do Szczawnicy.

Nasza misja

Naszą misją są przede wszystkim działania na rzecz poprawy zdrowia psychicznego oraz edukacja w tym obszarze

Podnosimy świadomość ludzi w zakresie dbania o zdrowie psychiczne i holistyczny rozwój, angażujemy się w działania społeczne na poziomie lokalnym i ponadlokalnym związane z szeroko pojętym dobrostanem. Rozumiemy, że żaden człowiek nie stanowi samotnej wyspy, ale funkcjonuje w otoczeniu społecznym, dlatego działamy systemowo zachęcając do

partycypacji w procesie budowania odporności psychicznej całe rodziny i środowiska społeczne. Wierzymy, że zdrowie psychiczne jest kluczowe dla funkcjonowania ludzi w różnych obszarach ich aktywności. Zachęcamy do zaangażowania się w nasze działania!