Rola w zespole: rejestratorka medyczna

Aleksandra Kołodziej

Studentka 4 roku psychologii zawsze z uśmiechem witająca Was w naszym Centrum Wsparcia. W wolnym czasie pasjonatka świata literatury. Chętnie spędza czas na świeżym powietrzu, lubi podróże, poznawanie nowych miejsc i doświadczanie różnorodności świata.

Po zakończeniu studiów marzy o pracy jako psycholog i rozwijaniu się w tej dziedzinie.

Nasza misja

Naszą misją są przede wszystkim działania na rzecz poprawy zdrowia psychicznego oraz edukacja w tym obszarze

Podnosimy świadomość ludzi w zakresie dbania o zdrowie psychiczne i holistyczny rozwój, angażujemy się w działania społeczne na poziomie lokalnym i ponadlokalnym związane z szeroko pojętym dobrostanem. Rozumiemy, że żaden człowiek nie stanowi samotnej wyspy, ale funkcjonuje w otoczeniu społecznym, dlatego działamy systemowo zachęcając do

partycypacji w procesie budowania odporności psychicznej całe rodziny i środowiska społeczne. Wierzymy, że zdrowie psychiczne jest kluczowe dla funkcjonowania ludzi w różnych obszarach ich aktywności. Zachęcamy do zaangażowania się w nasze działania!