Specjalizacja: psychoterapia

Agnieszka Kowalewska

Potrzebujesz wsparcia?

Jestem psychologiem, certyfikowaną terapeutką osób uzależnionych oraz ich bliskich. Rozpoczęłam akredytowany przez PTP kurs psychoterapii w Katowickim Instytucie Psychoterapii, w nurcie systemowo- ericsonowskim. 

Doświadczenie zawodowe zdobywałam w oddziale terapeutycznym w Zakładzie Karnym w Brzegu oraz Ośrodku Leczenia Uzależnień dla osób z podwójną diagnozą Familia w Gliwicach.

Pracuję w poradni leczenia uzależnienia i współuzależnienia, gdzie prowadzę grupy terapeutyczne oraz sesje indywidualne z osobami uzależnionymi i ich bliskimi.

W swojej pracy korzystam z technik i podejść różnych nurtów terapeutycznych. Jednymi z ważniejszych rzeczy w pracy terapeutycznej są dla mnie relacja i chęć zrozumienia drugiego człowieka.

Pracuję z osobami, które zmagają się z trudnościami takimi jak- uzależnienia, współuzależnienie i DDA. Towarzyszę także w procesie odkrywania i rozumienia swoich emocji oraz potrzeb.

Od 2021 roku jestem realizatorką programu CANDIS- krótkoterminowego programu terapeutycznego dla osób mających problemy z powodu używania marihuany lub innych przetworów konopi.

Swoją pracę poddaję regularnej superwizji oraz stale podnoszę kwalifikacje zawodowe uczestnicząc w kursach i szkoleniach.

Pomagam radzić sobie z:

Edukacja:

Nasza misja

Naszą misją są przede wszystkim działania na rzecz poprawy zdrowia psychicznego oraz edukacja w tym obszarze

Podnosimy świadomość ludzi w zakresie dbania o zdrowie psychiczne i holistyczny rozwój, angażujemy się w działania społeczne na poziomie lokalnym i ponadlokalnym związane z szeroko pojętym dobrostanem. Rozumiemy, że żaden człowiek nie stanowi samotnej wyspy, ale funkcjonuje w otoczeniu społecznym, dlatego działamy systemowo zachęcając do

partycypacji w procesie budowania odporności psychicznej całe rodziny i środowiska społeczne. Wierzymy, że zdrowie psychiczne jest kluczowe dla funkcjonowania ludzi w różnych obszarach ich aktywności. Zachęcamy do zaangażowania się w nasze działania!