Zdrowie psychiczne w czasie pandemii

Sytuacja pandemii przez wiele osób może być postrzegana jako zdarzenie traumatyczne, w wyniku którego pojawiają się objawy zaburzeń nastroju wraz z symptomami silnej reakcji stresowej. Zarówno wśród osób cierpiących z powodu zaburzeń psychicznych, jak i osób nigdy nie leczonych psychiatrycznie czy psychoterapeutycznie, może występować utrzymujące się napięcie, towarzyszący w wielu sytuacjach życia codziennego lęk i obniżenie nastroju. Przewlekłe napięcie i negatywne myślenie może tym samym przyczyniać się do rozwoju zaburzeń psychicznych.

Jak wskazują badania przeprowadzone przez Wydział Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego, ponad połowa osób badanych wykazuje trudności w codziennym funkcjonowaniu i załamanie dotychczasowych sposobów radzenia sobie ze stresem. Często pojawiają się stany depresyjne oraz odczuwanie silnego lęku. W wyniku nadmiernej koncentracji na sytuacji i ewentualnych konsekwencjach pandemii, a także trudnościach w zaadaptowaniu do nowych wymagań pojawiają się zaburzenia snu i problemy z koncentracją.

Warto zwrócić uwagę również na rosnące ryzyko uzależnień od substancji psychoaktywnych w wyniku podejmowanych prób radzenia sobie ze stresem i towarzyszącym lękiem. Ze względu na zwiększoną częstotliwość wykorzystania nowoczesnych technologii, istnieje spore ryzyko uzależnień behawioralnych, np. od używania komputera lub telefonu wśród dzieci i młodzieży ale nawet u dorosłych.

Jak w takim razie zapobiegać tym wszystkim zaburzeniom na które jesteśmy narażeni? Polecamy zacząć od wypracowania strategii zarządzania czasem i organizacji aktywności, których podejmujemy się w ciągu dnia. Ze względu na ograniczoną możliwość podejmowania kontaktów społecznych zachęcamy się do szukania sposobów podtrzymywania bliskich relacji oraz poszukiwania i gromadzenia zasobów (materialnych i niematerialnych), które mogą stanowić oparcie w sytuacji odczuwania stresu. Jeśli jednak nasze sposoby radzenia sobie zawodzą, nie zapominajmy o kontakcie ze specjalistami. Może być to jednorazowe spotkanie konsultacyjne z psychologiem, wizyta psychoedukacyjna czy kilka sesji z psychoterapeutą. Wszystko to znajdziemy w Centrum Wsparcia Psychologiczno-Terapeutycznego.