Zaburzenia osobowości – co to jest?

Na samym początku zastanówmy się właściwie czym jest osobowość, a jest to zespół naszych cech, zachowań, poglądów który kształtuje się w dzieciństwie a wraz z wchodzeniem w dorosłość staje się ustrukturyzowany. Zaburzenia osobowości często dotyczą pewnej sztywności, tzn osoba posiadająca zaburzenia osobowości nie potrafi dostosować się do różnych sytuacji czy ról społecznych. Taki stan rzeczy niestety może negatywnie wpływać na życie, może powodować cierpienie pacjenta lub jego otoczenia. Zaburzenia osobowości mają postać ciągłą tzn. nie mają wyraźnego początku czy końca. Zjawisko to zatem nie dotyczy jednorazowych sytuacji ani określonego w czasie problemu, dotyczy pewnego wzorca zachowań. O osobie która cierpi na zaburzenia osobowości można powiedzieć: “zawsze taka była”, “taka jej natura”, “pewnie po kimś to ma”. Wyróżnia się wiele typów osobowości, każdy z nich składa się z charakterystycznych objawów

● osobowość paranoiczna,
● osobowość schizoidalna,
● osobowość dyssocjalna,
● osobowość chwiejna emocjonalnie,
● osobowość histrioniczna,
● osobowość anankastyczna,
● osobowość unikająca,
● osobowość zależna.

Jednakże nie warto doszukiwać się u samego siebie zaburzeń osobowości, diagnoza powinna być przeprowadzona przez specjalistę, najczęściej psychologa/psychoterapeutę. W Centrum Wsparcia Psychologiczno-Terapeutycznego dostępna jest diagnoza osobowości testem MMPI, a także konsultacje psychologiczne które mogą pomóc w określeniu czy zmagasz się z jakimś zaburzeniem. Zalecanym leczeniem w przypadku zaburzeń osobowości jest psychoterapia. Mówi się że najlepszym rodzajem psychoterapii w tym przypadku jest terapia psychodynamiczna, a na przestrzeni ostatnich lat mówi się także o terapii poznawczo-behawioralnej. Najważniejsza jednak w każdej terapii jest relacja z terapeutą, oraz to aby pacjent czuł się komfortowo i bezpiecznie.