Żyję cicho krwawiąc : problem zachowań samobójczych wśród młodzieży na przykładzie filmu „Sala samobójców”