Pierwsza na Śląsku grupa wsparcia dla bliskich cierpiących na ChAD