Agnieszka Wrześniak

Miło mi Państwa powitać.

Jestem psychologiem, oligofrenopedagogiem, certyfikowanym trenerem umiejętności społecznych i certyfikowanym instruktorem masażu Shantala.

Ukończyłam studia magisterskie z zakresu psychologii klinicznej i kliczniczno-wychowawczej na Uniwersytecie Śląskim.