Daniel Nurzyński

Ukończyłem Uniwersytet śląski w Katowicach – pedagogikę specjajalną ze specjalnością resocjalizacja. Ponadto jestem absolwentem Uniwersytetu SWPS w Katowicach z kierunku terapii uzalenień.

Pracuję jako terapeuta uzależnień z osobami dorosłymi oraz młodzieżą od 15 roku życia.

Sylwia Wacławik

Jestem psychologiem, socjologiem oraz certyfikowanym specjalistą psychoterapii uzależnień (certyfikat Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych nr 1627). Prowadzę psychoterapię uzależnień i współuzależnienia oraz syndromu DDA w nurcie terapii strategiczno- strukturalnej.

Agnieszka Kowalewska

Jestem psychologiem, certyfikowaną terapeutką osób uzależnionych oraz ich bliskich. Rozpoczęłam akredytowany przez PTP kurs psychoterapii w Katowickim Instytucie Psychoterapii, w nurcie systemowo- ericsonowskim. 

Doświadczenie zawodowe zdobywałam w oddziale terapeutycznym w Zakładzie Karnym w Brzegu oraz Ośrodku Leczenia Uzależnień dla osób z podwójną diagnozą Familia w Gliwicach.