Rezyliencja – do czego jest nam potrzebna w życiu?

W psychologii często uwzględnia się oddziaływanie wielu czynników, które wpływają na to jak się czujemy i zachowujemy.. Dlatego też skonstruowano pojęcie resilience (rezyliencja), które oznacza umiejętność dostosowania się do zmieniających się warunków otoczenia oraz pewnego rodzaju odbudowę naszego dobrostanu psychicznego. Naukowcy badający zjawisko rezyliencji wskazują na zdolność regeneracji sił, tłumacząc to pojęcie jako naszą elastyczność, sprężystość, prężność lub odporność.

Rezyliencja traktowana może być również jako jeden z procesów rozwojowych, za pomocą których dzieci uczą się w jaki sposób korzystać z dostępnych zasobów znajdujących się w nich samych lub otoczeniu. Dzięki temu mogą w łatwiejszy sposób przystosować się do zmieniających się warunków. Zdolność ta w istotny sposób przyczyniać się będzie do powrotu do zdrowia a nawet do pewnego rodzaju zapobiegania występowania chorób psychicznych po wydarzeniach stresujących. Należy jednak pamiętać, że każdy człowiek na podstawie wielu wcześniejszych doświadczeń oraz uwarunkowań biologicznych posiada odpowiednią dla swojego organizmu psychiki odporność, która nie jest dana raz na zawsze i może się zmieniać pod wpływem kolejnych wydarzeń. Dlatego też jedni z nas będą bardziej wrażliwy a drudzy odporni na traumatyczne wydarzenia.

Na poziom rezyliencji i szeroko pojętą odporność, wpływ mogą mieć takie czynniki chroniące jak cechy indywidualne człowieka (np. samoocena lub poczucie własnej skuteczności), czynniki rodzinne (np. bliskie i wspierające relacje z rodzicami) lub czynniki zewnętrzne (np. bezpieczne i spokojne sąsiedztwo lub czynniki ekonomiczne). Czytając o rezyliencji można dojść do wniosku że niektórzy z nas to szczęściarze a niektórzy mają przysłowiowego “pecha” i nic nie można z tym zrobić. Na szczęście to nie prawda, osoby które nie mają wykształconej silnie rezyliencji, mogą sobie pomóc w procesie psychoterapii. Serdecznie zapraszamy do Centrum Psychologiczno-Terapeutycznego gdzie nasi psychoterapeuci chętnie podejmą z Tobą współpracę.