Pomimo mojego początkowego sceptycyzmu wobec terapii, odwiedzenie Pani Marty było jedną
z najlepszych decyzji, jaką podjąłem w ostatnich miesiącach. Jej spokojne podejście i głębokie zrozumienie moich problemów z lękiem, gorszym nastrojem i bezsennością dały mi poczucie, że jestem naprawdę wysłuchany i zrozumiany. Dzięki Pani Marcie nauczyłem się radzić sobie z trudnościami, które wcześniej wydawały mi się nie do pokonania.