Realizowane projekty

Zrealizowane projekty

Bezpłatne wsparcie psychologiczne dla uchodźców z Ukrainy

Gdzie kończą się żarty, a zaczyna prześladowanie – przeciwdziałanie przemocy wśród dzieci i młodzieży – Rybnik

Pomocna dłoń – profilaktyka chorób i zaburzeń psychicznych wśród dzieci i młodzieży – Rybnik

Nie daj się wciągnąć – profilaktyka uzależnień od narkotyków wśród dzieci i młodzieży dofinansowany – Rybnik

Na krawędzi życia – profilaktyka uzależnień od narkotyków wśród dzieci i młodzieży dofinansowany – Rybnik

Mocni bez procentów – profilaktyka uzależnień od substancji psychoaktywnych w środowiskach lokalnych – Sosnowiec

Każdy inny, wszyscy równi – zajęcia antydyskryminacyjne – Katowice

Stąpając po cienkim lodzie – profilaktyka zaburzeń psychicznym u dzieci i młodzieży – Wodzisław Śląski

Wyjście z cienia – profilaktyka zaburzeń psychicznych wśród dzieci i młodzieży – Jastrzębie Zdrój

Profilaktyka nie musi być nudna – Sosnowiec

Jak Cię widzą, tak Cię pokażą – filmy edukacyjne oraz warsztaty o postrzeganiu kultury i polskości – Rybnik

Tama na równi pochyłej – profilaktyka uzależnień od narkotyków wśród dzieci i młodzieży – Wodzisław Śląski

Razem łatwiej – wsparcie pracowników placówek edukacyjnych w przeciwdziałaniu uzależnieniom, przemocy i dyskryminacji wśród uczniów – Częstochowa

Bądź żyrafą – zajęcia antydyskryminacyjne – Katowice

Zostań żyrafą – lekcje empatii – Rybnik

Razem łatwiej – szkolenia dla nauczycieli – Częstochowa

Photovoice – Młodzi mają głos – sztuka przeciwko używkom – Jaworzno

Photovoice – Młodzi mają głos – sztuka przeciwko używkom – Częstochowa

19 Dni Przeciwko Przemocy – Tychy

Prowadzenie programu wsparcia dla opiekunów formalnych i nieformalnych osób starszych ze zdiagnozowanymi postępującymi zaburzeniami otępiennymi (trzy edycje) – Tychy

Srebrna Linia dla Seniora (dwie edycje) – Tychy

Photovoice – sztuka, by poczuć, że nie jesteś sam – Bank Dziecięcych Uśmiechów – Fundacja Santander Bank Polska S.A.

Nie jesteś sam – działania na rzecz bezpieczeństwa oraz zdrowia psychicznego i fizycznego dzieci i młodzieży – Fundacja Edukacja dla Demokracji

Odzyskać spokój – pomoc psychologiczna dla dzieci i młodzieży doznającej kryzysu w następstwie pandemii – Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Katowicach

Pod opiekuńczymi skrzydłami – pomoc dla osób doznających przemocy w rodzinie – Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Katowicach

Nasza misja

Naszą misją są przede wszystkim działania na rzecz poprawy zdrowia psychicznego oraz edukacja w tym obszarze

Podnosimy świadomość ludzi w zakresie dbania o zdrowie psychiczne i holistyczny rozwój, angażujemy się w działania społeczne na poziomie lokalnym i ponadlokalnym związane z szeroko pojętym dobrostanem. Rozumiemy, że żaden człowiek nie stanowi samotnej wyspy, ale funkcjonuje w otoczeniu społecznym, dlatego działamy systemowo zachęcając do

partycypacji w procesie budowania odporności psychicznej całe rodziny i środowiska społeczne. Wierzymy, że zdrowie psychiczne jest kluczowe dla funkcjonowania ludzi w różnych obszarach ich aktywności. Zachęcamy do zaangażowania się w nasze działania!