Pod opiekuńczymi skrzydłami – pomoc dla osób doznających przemocy w rodzinie – Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Katowicach