Razem łatwiej – wsparcie pracowników placówek edukacyjnych w przeciwdziałaniu uzależnieniom, przemocy i dyskryminacji wśród uczniów – Częstochowa