Prowadzenie programu wsparcia dla opiekunów formalnych i nieformalnych osób starszych ze zdiagnozowanymi postępującymi zaburzeniami otępiennymi (trzy edycje) – Tychy