Odzyskać spokój – pomoc psychologiczna dla dzieci i młodzieży doznającej kryzysu w następstwie pandemii – Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Katowicach