“Na Skrzydłach”- sieć wsparcia dla dzieci i młodzieży doznających i zagrożonych przemocą w rodzinie

Od 1 lipca 2022 roku Fundacja realizuje projekt “Na Skrzydłach”- sieć wsparcia dla dzieci i młodzieży doznających i zagrożonych przemocą w rodzinie finansowany w ramach Funduszu Inicjatyw Obywatelskich Narodowego Instytutu Wolności. 

Celem projektu jest wspieranie i uzupełnianie działań lokalnej sosnowieckiej inicjatywy o nazwie “Patrol Przyjazny Dziecku”. Patrol jest częścią powstałego w 2016 r. pomysłu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sosnowcu realizowanego w partnerstwie z sosnowiecką policją. Inicjatywa “Patrol Przyjazny Dziecku” skierowana jest do rodzin z dziećmi, w których występuje podejrzenie przemocy, nadużywania alkoholu bądź innych środków psychoaktywnych.

SFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW NARODOWEGO INSTYTUTU WOLNOŚCI CENTRUM
ROZWOJU SPOŁECZEŃSTWA OBYWATELSKIEGO W RAMACH RZĄADOWEGO PROGRAMU
FUNDUSZ INICJATYW OBYWATELSKICH NOWEFIO NA LATA 2021-2030

Działania podejmowane w ramach projektu zakładają:

  • zapewnienie szybkiej i kompleksowej pomocy psychologicznej i psychoterapeutycznej (indywidualnej i grupowej) dla dzieci, które doznają przemocy w rodzinie bądź są jej świadkami, w celu zminimalizowania negatywnych konsekwencji psychologicznych
  • zwiększenie skuteczności działań wobec osób stosujących przemoc poprzez prowadzenie zajęć korekcyjno – edukacyjnych, które mają na celu zmianę postaw i nauczenie panowania nad agresją
  • prowadzenie szkoleń i superwizji (indywidualnych i grupowych) pracowników MOPS, mające na celu przeciwdziałanie ich wypaleniu zawodowemu i profesjonalizację działań
  • prowadzenie szkoleń i superwizji (indywidualnych i grupowych) dla kuratorów społecznych i zawodowych Wydziału Rodzinnego i Nieletnich Sądu Rejonowego w Sosnowcu;
  • prowadzenie szkoleń dla nauczycieli na każdym szczeblu edukacji w celu uwrażliwienia ich na możliwość doznawania przemocy przez uczniów oraz wyposażenie w wiedzę i umiejętności podejmowania rozmowy oraz interwencji w takiej sytuacji;
  • prowadzenie szkoleń dla policjantów biorących udział w interwencjach “Patrolu Przyjaznego Dziecku”
  • wdrażanie w szkołach rozwiązań mających ułatwić dzieciom zgłaszanie rodzicielskich nadużyć poprzez dystrybucję plakatów pokazujących ścieżkę poszukiwania pomocy oraz montaż tzw. pomarańczowych skrzynek, a także stworzenie i dystrybucję ilustrowanej książeczki – poradnika dla dzieci, która w przystępny sposób wyjaśniać będzie gdzie szukać pomocy w przypadku narażenia na przemoc oraz zawierającej numery kontaktowe do pomocowych służb miejskich
  • zorganizowanie dwóch wydarzeń mających na celu edukację środowiska lokalnego i włączanie otoczenia i wolontariuszy w pomoc dzieciom doznającym lub zagrożonym przemocą w rodzinie. Jednym z wydarzeń będzie konferencja “Na Skrzydłach” z udziałem: osób zajmujących się przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie, psychologów, psychoterapeutów, wolontariuszy i społeczności lokalnej. Drugim będzie bieg przeciwko przemocy na terenach zielonych Sosnowca poprzedzony prelekcją psychologa – specjalisty w pracy z dzieckiem pokrzywdzonym;