Każdy inny, wszyscy równi – zajęcia antydyskryminacyjne – Katowice