Gdzie kończą się żarty, a zaczyna prześladowanie – przeciwdziałanie przemocy wśród dzieci i młodzieży – Rybnik