Pomarańczowe skrzynki w szkołach

W ramach projektu “Na Skrzydłach”- sieć wsparcia dla dzieci i młodzieży doznających i zagrożonych przemocą w rodzinie finansowanego w ramach Funduszu Inicjatyw Obywatelskich Narodowego Instytutu Wolności do szkół, przedszkoli oraz placówek wsparcia dziennego na terenie Sosnowca trafiły
plakaty i pomarańczowe skrzynki, które umożliwią anonimowe zgłaszanie przypadków podejrzenia przemocy.

Celem projektu jest wspieranie i uzupełnianie działań lokalnej sosnowieckiej inicjatywy o nazwie “Patrol Przyjazny Dziecku”. Patrol jest częścią powstałego w 2016 r. pomysłu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sosnowcu realizowanego w partnerstwie z sosnowiecką policją. Inicjatywa “Patrol Przyjazny Dziecku” skierowana jest do rodzin z dziećmi, w których występuje podejrzenie przemocy, nadużywania
alkoholu bądź innych środków psychoaktywnych.

SFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW NARODOWEGO INSTYTUTU WOLNOŚCI CENTRUM
ROZWOJU SPOŁECZEŃSTWA OBYWATELSKIEGO W RAMACH RZĄADOWEGO PROGRAMU
FUNDUSZ INICJATYW OBYWATELSKICH NOWEFIO NA LATA 2021-2030