W czym możemy
ci pomóc?

W naszym Centrum Wsparcia pomagamy zarówno osobom borykającym się z różnego rodzaju chorobami i zaburzeniami psychicznymi, jak i tym, którzy chcą poprawić jakość swojego życia i funkcjonowanie w różnych obszarach. Przeprowadzamy każdy etap leczenia: począwszy od diagnozy, poprzez wstępne konsultacje, aż po systematyczny proces psychoterapeutyczny.
Potrzebujesz wsparcia?

Psychoterapia indywidualna

Jej celem jest poprawa funkcjonowania i zmniejszenie lub całkowite wyeliminowanie nieprzyjemnych objawów. Terapię indywidualną rozpoczyna się od spotkań konsultacyjnych, na których terapeuta w porozumieniu z pacjentem diagnozuje i ocenia problem.

Terapia par i rodzin

Działania terapeutyczne w takiej terapii opierają się przede wszystkim na wyposażeniu partnerów lub członków rodziny w narzędzia, które pomogą im w rozwiązywaniu sporów i codziennych kłopotów.

Terapia dzieci imłodzieży

To od nich terapeuta zbiera szczegółowy wywiad. Następnie informacje, które uzyska z rozmowy, łączy z wnikliwą obserwacją dziecka lub nastolatka. Dzięki temu może precyzyjnie rozpoznać i określić nieadaptacyjne zachowania, które stanowią problem, i określić ich przyczynę.

Terapia uzależnień

Celem jest osiągnięcie i utrzymanie abstynencji – czasem może nim być też minimalizowanie skutków uzależnienia. Terapię uzależnienia rozpoczyna się od diagnozy problemu, na podstawie której terapeuta ocenia stopień uzależnienia pacjenta oraz natężenie jego innych jego trudności.

Diagnoza psychologiczna

Diagnoza umożliwia skierowanie pacjenta po odpowiedni rodzaj pomocy psychologicznej. Często diagnoza opiera się na szczegółowym wywiadzie przeprowadzonym przez psychologa, ale można do niej korzystać także z narzędzi badawczych.

Diagnoza i terapia seksuologiczna

Seksuolog wykonuje ją na pierwszych konsultacjach i na jej podstawie ustala plan terapii seksuologicznej. Diagnoza opiera się na szczegółowym wywiadzie i, jeśli seksuolog uzna to za konieczne, kwestionariuszach wspomagających proces diagnostyczny.

Psychiatria dorosłych

Diagnozujemy i farmakologicznie leczmyy różne zaburzenia, z którymi mogą się zmagać pacjenci. Psychiatra jest uprawniony do wystawiania recept na leki, zwolnień lekarskich, skierowań do szpitala lub na dodatkowe badania.

Grupy wsparcia

Uczestnicy dzielą się swoimi doświadczeniami i emocjami, przedstawiają swoje sytuacje i wspólnie analizują swoje problemy oraz trudności. Dzięki dużemu poczuciu wspólnoty i możliwości zaobserwowania podobnych trudności u innych, uczestnikom łatwiej zrozumieć samych siebie.

Trening umiejętności społecznych TUS

Proces terapeutyczny danej grupy trwa zazwyczaj od kilku do kilkunastu miesięcy i jest poprzedzony indywidualną konsultacją, dzięki której terapeuta upewnia się, czy taki trening jest najlepszą formą pomocy dla danego dziecka lub nastolatka.

Dla szkół i przedszkoli

Współczesny pedagog musi posiadać nie tylko kompetencje umożliwiające nauczanie swojego przedmiotu, ale także dysponować szeroką wiedzą z zakresu psychologii tak, by móc adekwatnie reagować na stale zwiększającą się skalę problemów dzieci i młodzieży.

Dla ciała

Spostrzegamy i traktujemy osobę jako całość, zwracając uwagę na wszystkie aspekty funkcjonowania: fizyczne, psychiczne, emocjonalne, społeczne i duchowe. Zamiast skupiania się tylko na objawach lub problemach, chcemy pomóc Ci zrozumieć i przepracować głębsze przyczyny trudności z jakimi się borykasz.

Usługi premium

Specjalnie dla osób, które znajdują się w szczególnej sytuacji życiowej, potrzebują zindywidualizowanego podejścia, niestandardowego towarzyszenia w podejmowaniu ważnych decyzji lub przeprowadzaniu zmian, przygotowaliśmy tą ofertę

Psychoterapia online

Wiemy, że bywają sytuacje w których udział w psychoterapii w gabinecie jest niemożliwy lub utrudniony. W takich chwilach proponujemy Ci odbywanie sesji online. Mogą one być rozwiązaniem w sytuacji choroby lub wyjazdu albo na stałe doskonale zastępować tradycyjne spotkania w gabinecie. Psychoterapeuci i pacjenci potwierdzają, że psychoterapia online może być równie skuteczna jak ta w bezpośrednim kontakcie. Konsultacje online odbywają się za pomocą komputera, telefonu czy tableta. Przed wizytą otrzymasz link do spotkania, a o właściwej porze psychoterapeuta połączy się z Tobą. Potrzebujesz tylko dostępu do internetu i spokojnej, cichej, prywatnej przestrzeni. Terapię online prowadzi każdy z naszych specjalistów.

Diagnoza psychologiczna

W Centrum Wsparcia Po Skrzydła przeprowadzamy wiele rodzajów diagnozy psychologicznej. Wykonujemy je w każdej grupie wiekowej: począwszy od najmłodszych, aż po seniorów. Nasi psycholodzy diagnozują m.in.: poziom inteligencji, zaburzenia ze spektrum autyzmu, ADHD, zaburzenia osobowości czy przeprowadzają diagnozę kliniczną testem MMPI-2. Wykonujemy również oceny funkcjonowania rodziny. Sporządzamy diagnozy i opinie psychologiczne, które są respektowane przez lekarzy psychiatrów oraz wiele placówek edukacyjnych i zdrowotnych.