Fundacja PO SKRZYDŁA

Od samego początku realizujemy projekty społeczne i aktywnie współpracujemy z wieloma samorządami i instytucjami, wśród których wymienić można m.in.: Sosnowiec, Katowice, Rybnik, Jastrzębie Zdrój, Wodzisław Śląski, Tychy, Częstochowę, a także Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej, Miejski Ośrodek Polityki Społecznej w Sosnowcu, Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie czy Uniwersytet Humanistycznospołeczny SWPS.

Zrealizowaliśmy wiele działań na rzecz lokalnych środowisk.

W 2021 Fundacja Po Skrzydła stała się przedsiębiorstwem społecznym, co znaczy,
że przynajmniej połowa naszych pracowników wywodzi się z grup narażonych na wykluczenie społeczne.

W kwietniu 2021, odpowiadając na liczne potrzeby działań w obszarze zdrowia psychicznego, uruchomiliśmy Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej
– Poradnię Zdrowia Psychicznego, gdzie zatrudniamy szerokie grono specjalistów (psychologów, psychologów dziecięcych, psychoterapeutów, seksuologa, lekarza psychiatrę), specjalizujących się w działaniach na rzecz poprawy dobrostanu w zakresie zdrowia psychicznego
oraz podnoszenia świadomości społeczeństwa dotyczącej chorób i zaburzeń psychicznych.

Obecny skład Zarządu Fundacji to Żaneta Rachwaniec, pełniąca od 2018 roku funkcję Prezeski.

Wspieramy i otaczamy opieką osoby wywodzące się z grup narażonych na wykluczenie

Realizujemy projekty w ramach których pomagamy m.in.: osobom doznającym przemocy, osobom LGBTQ+, uzależnionym czy seniorom. Nikogo nie wykluczamy. W naszej Fundacji pomoc znajdzie każdy, niezależnie od płci, orientacji seksualnej, narodowości czy wyznania. Naszymi naczelnymi wartościami są: równość, tolerancja i akceptacja. Zawsze znajdziecie u nas wsparcie i pomoc.

1+1 to więcej niż 2

W Fundacji Po Skrzydła wierzymy, że razem możemy zdziałać więcej, dlatego aktywnie współpracujemy z wieloma miastami i podmiotami publicznymi i prywatnymi. Zaufały nam liczne samorządy, szkoły i instytucje powierzając realizację programów profilaktycznych oraz wdrażając nasze pomysły na dotarcie i zaangażowanie różnych grup społecznych. Nasz zespół stale podnosi swoje kompetencje i angażuje się w działania społeczne tak, by wspólnie z Wami zmieniać otaczającą rzeczywistość na lepsze. 

Nasze usługi

Sprawdź ofertę

Poznaj nasz cały zespół

Zespół Fundacji to nie tylko specjaliści, których spotykacie na co dzień, ale także osoby niewidoczne na pierwszy rzut oka, które sprawiają, że całość naszych działań przebiega harmonijnie i sprawnie.

Psycholożka, Psychoterapeutka, Założycielka Fundacji Po Skrzydła, Prezeska fundacji, Dyrektorka NZO, Działaczka społeczna, Wykładowczyni akademicka

mgr Żaneta Rachwaniec

Wiceprezeska zarządu

Beata Rachwaniec

Asystentka zarządu

Magdalena Mikoś

Rejestratorka medyczna

Małgorzata Zielińska – Koza

Rejestratorka medyczna

Aleksandra Kołodziej

Sprzątaczka

Edyta Błaszczak

Dyrektorka ds. dzieci

Matylda Szczecińska

Terapeutki wspierające

Lilou i Fifi

Psycholożka, Psychoterapeutka, Założycielka Fundacji Po Skrzydła, Prezeska fundacji, Dyrektorka NZO, Działaczka społeczna, Wykładowczyni akademicka

mgr Żaneta Rachwaniec

Psycholożka, Psychoterapeutka, Zastępczyni dyrektorki NZOZ

mgr Anna Jamróz

Psycholożka, Psychoterapeutka

mgr Klaudia Kapłon-Szmida

Psycholożka, Psychoterapeutka

mgr Edyta Filec

Psycholożka, Psychoterapeutka

mgr Viktoria Witt

Terapeuta uzależnień

mgr Daniel Nurzyński

Psycholożka

mgr Agnieszka Wrześniak

Psycholożka, Psychoterapeutka, Terapeutka uzależnień

mgr Sylwia Wacławik

Psycholożka

Katarzyna Korlaga

Psycholożka, Psychoterapeutka

Agnieszka Kowalewska

Psychiatra, Lekarka w trakcie specjalizacji

lek. Marta Bielówka

Lekarka, Psychiatra, Specjalistka psychiatrii

lek. Beata Wawrzak-Mucha

W czym możemy ci pomóc?

Nasza misja

Naszą misją są przede wszystkim działania na rzecz poprawy zdrowia psychicznego oraz edukacja w tym obszarze

Podnosimy świadomość ludzi w zakresie dbania o zdrowie psychiczne i holistyczny rozwój, angażujemy się w działania społeczne na poziomie lokalnym i ponadlokalnym związane z szeroko pojętym dobrostanem. Rozumiemy, że żaden człowiek nie stanowi samotnej wyspy, ale funkcjonuje w otoczeniu społecznym, dlatego działamy systemowo zachęcając do

partycypacji w procesie budowania odporności psychicznej całe rodziny i środowiska społeczne. Wierzymy, że zdrowie psychiczne jest kluczowe dla funkcjonowania ludzi w różnych obszarach ich aktywności. Zachęcamy do zaangażowania się w nasze działania! 

Potrzebujesz wsparcia?