Rafał Kwaśniak

RAFAŁ KWAŚNIAK

Specjalizacja: psycholog uzależnień, psychoterapeuta

O mnie

Ukończyłem psychologię o specjalności klinicznej w Wyższej Szkole Psychologii Społecznej w Warszawie – Oddział Katowice, pracę socjalną i socjologię ogólną na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach oraz Studium Terapii Uzależnień w Broku, prowadzonym przez Śląską Fundację
„Błękitny Krzyż”. 

Posiadam certyfikat specjalisty psychoterapii uzależnień. Jestem w trakcie Studiów Podyplomowych UJ CM przygotowujących do uzyskania certyfikatu Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego. 

Posiadam doświadczenie w: pracy socjalnej z rodziną, pomocy psychologicznej, terapii uzależnień, terapii osób współuzależnionych, terapii dorosłych dzieci alkoholików (DDA) oraz terapii zaburzeń lękowych i depresyjnych. Pracowałem w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Bielsku Białej i prywatnym ośrodku pomocy psychologicznej w Ustroniu.

Obecnie- prócz pracy w Fundacji Po Skrzydła, Centrum Wsparcia Psychologiczno – Terapeutycznego w Sosnowcu- pracuję w Miejskim Ośrodku Terapii Uzależnień w Czechowicach-

Dziedzicach i Miejskim Ośrodku Terapii Uzależnień w Bielsku-Białej.

Pomagam radzić sobie z:

Edukacja:

Opinie o mnie

Previous slide
Next slide