Magdalena Zastawny

MAGDALENA ZASTAWNY

Specjalizacja: logopedka, neurlogopedka, terapeutka ręki

O mnie


Mam na imię Magdalena,

specjalizuję się w pracy z najmłodszymi. Wiem, że mowa pozwala dziecku poznawać otaczający go świat i ma kluczowe znaczenie w kontaktach społecznych. Umiejętność mówienia i precyzyjnej komunikacji umożliwia zdobywanie informacji oraz wyrażanie swoich myśli i emocji. Prawidłowy rozwój mowy ma więc istotne znaczenie w procesie kształtowania się osobowości.

Jeśli zauważysz u swojego dziecka problemy w komunikowaniu lub rozumieniu mowy, pomogę. Wczesna interwencja logopedyczna czy neurologopedyczna umożliwia osiągnięcie najlepszych efektów terapii.

Doświadczenie diagnostyczne i terapeutyczne poszerzalam podczas pracy w poradni psychologiczno – pedagogicznej, przedszkolach publicznych i niepublicznych oraz przedszkolu integracyjnym. Stale uczestniczę w szkoleniach, rozwijając dzięki nim swoje umiejętności i poszerzając wiedzę w tym zakresie.

Prowadzę terapię z dziećmi zdrowymi oraz z dziećmi posiadającymi wyzwania w rozwoju: dziećmi z opóźnionym rozwojem mowy, dyslalią, afazją oraz z zaburzeniami rozwoju mowy na tle zespołu Downa czy zaburzeń ze spektrum autyzmu.

W swojej pracy wykorzystuję metodę neurotaktylną, pracuję również w oparciu o metodę krakowską, wykorzystując jej elementy podczas terapii. Prowadzę również zajęcia z dziećmi symultaniczno-sekwencyjną metodą nauki czytania.

W Centrum Psychologiczno - Terapeutycznym Po Skrzydła prowadzę:

Edukacja:

Opinie o mnie

Previous slide
Next slide