Magdalena Kudła

MAGDALENA KUDŁA

Specjalizacja: Psycholożka dzieci, młodzieży i młodych dorosłych do 25 roku życia

O mnie

Jestem psycholożką, oligofrenopedagożką i certyfikowaną trenerką umiejętności społecznych.

Pracuje z dziećmi i młodzieżą wymagającymi pomocy i wsparcia terapeutycznego w obszarze:
– rozumienia i regulacji emocji,
– trudności w obrębie funkcjonowania społecznego,
– problemów związanych z zaburzeniami zachowania,
– problemów z agresją,
– zaburzeń lękowych,
– trudności w funkcjonowaniu poznawczym
– problemów z niskim poczuciem własnej wartości.

Udzielam również wsparcia dzieciom i młodzieży zmagającymi się z zaburzeniam ze spektrum autyzmu i szeroką gamą
niepełnosprawności.

Prowadzę konsultacje dla rodziców dotyczące problemów wychowawczych i rozwojowych dzieci.

Na codzień pracuje w przedszkolu integracyjnym. Udzielam wsparcia dzieciom z niepełnosprawnością intelektualną, zaburzeniami ze spektrum autyzmu oraz niepełnosprawnościami sprzężonymi. W swojej praktyce zawodowej prowadzę również zajęcia rewalidacyjne dla dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych oraz Wczesne Wspomaganie Rozwoju. Jestem także
certyfikowaną terapeutką ręki.

Swoje umiejętności nieustannie poszerzam uczestnicząc w konferencjach metodyczno- szkoleniowych oraz warsztatach.
Moim nadrzędnym celem w pracy jest stworzenie bezpiecznej i ciepłej atmosfery, która stanowi podstawę relacji z pacjentami. W praktyce zawodowej ważne jest dla mnie podążanie za potrzebami drugiego człowieka.
Jeśli to jest bliskie Twojemu dziecku- zapraszam, bardzo chętnie pomogę 🙂

Pomagam radzić sobie z:

Edukacja:

Opinie o mnie

Previous slide
Next slide