Agnieszka Wrześniak

AGNIESZKA WRZEŚNIAK

Specjalizacja: psychologia dzieci

O mnie

Miło mi Państwa powitać.

Jestem psychologiem, oligofrenopedagogiem, certyfikowanym trenerem umiejętności społecznych i certyfikowanym instruktorem masażu Shantala.

Ukończyłam studia magisterskie z zakresu psychologii klinicznej i kliczniczno-wychowawczej na Uniwersytecie Śląskim, jestem ponadto absolwentką studiów podyplomowych z zakresu wspomagania rozwoju i edukacji osób ze spektrum autyzmu.

Doswiadczenie zawodowe zdobywałam m.in. pracując jako psycholog w placówce opiekuńczo-wychowawczej, w której zajmowałam się diagnozą dzieci 0-4r.ż., prowadziłam zajęcia indywidualne i grupowe, pracowałam z rodzinami biologicznymi i kandydatami na rodziców adopcyjnych wychowanków. Od 2014 jestem zatrudniona w przedszkolu integracyjnym, gdzie prowadzę zajęcia wczesnego wspomagania rozwoju, zajęcia rewalidacyjne i rozwijające kompetencje emocjonalno-społeczne oraz szkolenia i warsztaty dla rodziców i nauczycieli. Współpracuję również z placówką prowadzącą badania kierowców i badania sprawności psychofizycznej w ramach medycyny pracy.

Do Centrum Zdrowia Po Skrzydła zapraszam:
na spotkania dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym, doświadczające trudności w obszarze funkcjonowania emocjonalno-społecznego, na konsultacje rodziców, poszukujących pomocy w formie poradnictwa psychologicznego i wychowawczego na kurs masażu Shantala rodziców oczekujących na pojawienie się nowego członka rodziny.

Pomagam radzić sobie z:

Edukacja:

Opinie o mnie

Previous slide
Next slide